Jūsų teisės

Jūsų teisės

Teisės darbe

Visi legaliai dirbantys migrantai turi tas pačias teises darbe kaip ir DB piliečiai. Jūsų teisės priklauso nuo: Jūsų darbo kontraktas negali panaikinti jums priklausančių įstatyminių teisių. Pavyzdžiui, jei kontrakte nurodyta, kad jūs turite teisę į 2 savaičių atostogas  per metus, pagal įstatymą visiems darbuotojams priklauso 4  savaičių apmokamos atostogos per metus, tad ši kontrakto dalis darbuotojui negalioja. Vietoj to, įsigalioja- įstatyminė teisė. Jei jūsų kontraktas suteikia jums didesnes teises nei skelbia įstatymas pvz.,  kontraktas suteikia 5  savaičių apmokamas atostogas, tada ši kontrakto dalis jums galioja. Teisės yra:- Jūs taip pat galite turėti papildomų teisių, kurios gali būti nurodytos jūsų įdarbinimo kontrakte. Ypatingai, nepilnu etatu dirbantieji turėtų pasitikrinti savo kontrakto sąlygas. Jei abejojate ar turite įstatymines teises jums reiktų pasikonsultuoti su patyrusiu patarėju pvz., Citizens Advice Bureau.Kai kurie darbdaviai jums gali pasiūlyti darbo vietą, nemokėdami Nacionalinio draudimo įmokų ir mokesčių (žinomi kaip “grynieji pinigai” ar “į vokelį”. Tai yra nelegalu. Yra galimybė, kad jie nesilaiko įstatyminių punktų, kurie apsaugotų  ir jūsų teises. 

Erzinimasis ir diskriminacija


Yra neteisėta diskriminuoti asmenį darbe dėl jo:
Diskriminacija gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginė diskriminacija pasireiškia kai asmuo yra laikomas mažiau svarbiu dėl jo lyties, rasės, religijos, seksualinės orientacijos ar negalios. Pvz., jei Azijiečiai darbuotojai yra nepaaukštinti tarnyboje todėl, kad jie juodaodžiai, tai yra tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija pasireiškia, kai tam tikras darbuotojas negali išpildyti reikalavimų, kurie nėra pagrįsti darbo pobūdžiu, ir išdavoje šie darbuotojai atsiduria nepalankioje situacijoje, pvz., jei darbdavys teikia apmokymus tik pilnu etatu dirbantiems darbuotojams, tai būtų netisioginė diskriminacija prieš moteris, dirbančias nepilną darbo dieną.    Erzinimas taip pat yra diskriminacijos forma. Erzinimasis gali būti: žodinis, įžeidinėjimas, pastabos ir nenorimas fizinis kontaktas. Jūs galite būti diskriminuojamas nes jūs bandėte kovoti su diskriminacija. Motinystės atostogos (Maternity leave): Ar jūs ruošiatės tapti mama? Dauguma dirbančiųjų motinų dabar gali gauti: Jūsų darbdavys gali pasiūlyti geresnes teises, nei Įstatymu užtikrintos minimalios teisės, jums reikia pasitikrinti savo darbo kontraktą, darbuotojo knygutę ar lankstinuką, kurį gali išleisti jūsų departamentas (jei dirbate didesnėje organizcijoje), tam kad sužinotumėte apie savo teises. Motinystės teisės yra sudėtingos, nes kiekviena situacija yra skirtinga ir jums gali prireikti tolimesnio patarimo, nei čia pateikta informacija. Yra organizacijų, kurios jums gali padėti. Tėvystės atostogos (Parental leave) yra teisė abiems- tėvui ir motinai pasiimti išeigines dienas, kad galėtų prižiūrėti vaiką ar užtikrinti vaiko gerovę. Dauguma gerų darbdavių derėsis geresnių sąlygų savo darbuotojams nei užtikrinama įstatymu. Nuo 2003 m. balandžio 6 d. dauguma asmenų, auginančių vaikus, jaunesnius nei 6 metų amžiaus, ar neįgalų vaiką, jaunesnį nei 18 metų turi teisę darbdavio prašyti lankstaus darbo grafiko ( work flexibly). Detalesnės informacijos ieškokite: http://www.worksmart.org.uk or http://www.tuc.org.uk/international/tuc-7982-f0.cfm WRS teisės gyventi (residency) DB 2005 m. balandžio  29 d.

Jei jūs jau užsiregistravote Darbuotojų Registracijos schemoje (Worker Registration Scheme)- WRS, ir dirbote DB ilgiau nei 12 mėnesių, jūs galite kreiptis dėl rezidento statuso, kuris suteikia teisę gyventi ir dirbti DB. Detalesnės informacijos galite rasti Immigration and Nationality Directorate website.  Jūs turėtumėte užpildyti  form EEC1 .


Jei jums reikia daugiau informacijos, prašome susisiekti su Immigration and Nationality Enquiry Bureau telefonu 0870 606 7766. http://www.workingintheuk.gov.uk/working_in_the_uk/en/homepage/news/announcements/wrs_residency_information.html
 
  

Latest News

Health and Safety documents and resources for migrant workers with ESOL needs

Health and Safety documents and resources for migrant workers with ESOL needs
Health and Sa ..........
ESOL and English language classes

 Free English language classes are taking place across the South Holland district.  For ..........
SWINE FLUlogo About Us | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 South Holland District Council